Projektowanie ułożenia kostki brukowej.

Aranżacje ogrodów.

Dokumentacja projektu obejmuje:

I. Część tekstowa:

1) Dane ogólne,
2) Założenia projektowe,
3) Opis koncepcji i doboru roślinności,
4) Zapotrzebowanie i dobór materiałów,
5) Dane techniczne (technologie wprowadzania roślinności),
6) Tabela prac pielęgnacyjnych dla krzewów i bylin,
7) Tabela prac pielęgnacyjnych dla nawierzchni trawiastych,
8) Wykaz projektowanych roślin;

 

II. Część graficzna:

1) Rysunek poglądowy, skala, 2D,
2) Dobór roślinności, skala, 2D,
3) Wymiary miejsc nasadzeń, skala, 2D,
4) Rysunek nawierzchni, skala, 2D,
5) Dobór i zapotrzebowanie materiałów wykorzystanych w projekcie, skala, 2D.

Przykładowe projekty:

Nawierzchnie:

Ogrody: