Projektowanie

 • Projekty nawierzchni
 • Projekty ogrodów przydomowych, w tym ogrodów tematycznych
 • Projekty parków, skwerów, placów zabaw
 • Projekty zieleni przy firmach, budynkach użyteczności publicznej
 • Projekty zieleni na tarasach i balkonach
 • Projekty na poziomie koncepcji
 • Projekty wykonawcze i techniczne
 • Kosztorysy
 • Inwentaryzacje zieleni
 • Operaty pielęgnacyjne (inwentaryzacje zieleni z wytycznymi do prawidłowej pielęgnacji)
 • Projekty systemów automatycznego nawadniania (posiadamy certyfikat instalatora firmy TORO)
 • Projekty oświetlenia
 • Projekty elementów małej architektury
 • Doradztwo architekta krajobrazu przy:
  • doborze odpowiedniego materiału roślinnego, elementów stałych
  • pracach pielęgnacyjnych na terenie ogrodu