Cena usług brukarskich uzależniona jest od:

  • ukształtowania terenu
  • przepuszczalność gleby luźnej (piasek) lub nieprzepuszalności gleby ciężkiej (glina)
  • przeznaczenia terenu, uwzględniając odpowiedni tonaż (ruch pieszy, samochodowy)
  • wyboru odpowiedniej technologii na podbudowę (wybór warstw, kruszyw, mieszanki betonowej)
  • wyboru odpowiedniego materiału (kostka brukowa, granitowa, bazaltowa, piaskowiec)
  • lokalizacji podjętego zlecenia

    Przy wykonawstwie projekt nawierzchni GRATIS!

    Wycena usług oferowanych przez firmę Eden ustalana jest indywidualnie po wcześniejszych pomiarach i rozmowie z inwestorem.